FoU-koordinator

Disse er ansvarlige for Forskning og utvikling ved NLA Høgskolens vitenskapelige avdelinger.

Studentrepresentant i FoU