Boklansering: «Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen»

Boken viser hvordan teori og praksis samarbeider i arbeid knyttet til barn, barnehager og barnehagelærerutdanningen

Boken, som er en antologi, tilbyr en samling av forskningsartikler som belyser hvordan teori og praksis går hånd i hånd, og den er også et bidrag til 25-års jubileet til barnehagelærerutdanningen ved NLA. 

- Her kan du blant annet lese om lekens muligheter, risikolek, kirkevandring, bruk av digitale verktøy, veiledning som metode, praksis i utdanningen, barnehagelæreren som bakkebyråkrat og partnerskap mellom høyskole og barnehager, forteller Lill Krestin Ryland, som er en av forfatterne og programansvarlig på barnehagelærerutdanningen. 

- Hva er ideen bak boken?
- Målet var å få tolv kapitler som tar for seg ulike fagområder. Vi hadde et ønske om å få frem tverrfagligheten i barnehagelærerutdanning. Vi hadde også en intensjon om å involvere nye forfattere – de som ikke hadde skrevet tidligere – i samarbeid med erfarne skribenter, forteller Ryland.

- Barnehagelæreutdanningen skal være forskningsbasert, men samtidig praksisnær. Dette er også forsøkt å få gjengitt i boken, gjennom de ulike artiklene, legger Astrid Øien Halsnes til, førstelektor på barnhagelærerutdanningen. Hun forteller at antologien springer ut av forskergruppen «Barn, barnehage, barnehagelærerutdanning» (BBB).

Barnehagelærerutdanningen skal være både forskningsbasert og praksisnær, understreket forfatterne.

Panelsamtale

Det var i tillegg en panelsamtale under boklanseringen med temaet: Vår viktige barnehagelærerutdanning, det flotte yrket og dilemma i dagens barnehager. De som deltok i panelsamtalen var Mimi Bjerkestrand (direktør i etat for barnehage i Bergen kommune), Lill Krestin Ryland (studieprogramleder BLU), Kristin Fjeldstad (styrer i Blåklokka barnehage) og barnehagelærerstudenter.

Panelsamtale: - Det flotte yrket og dilemma og dagens barnehager.