Geir Thompson

Professor, Hauge School of Management
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Kontor: Staffeldtsgate

English
Geir Thompson

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter