Gunnhild Aksnes Kristiansen

Praksiskoordinator journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Gunnhild Aksnes Kristiansen

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter