Harald Botn

IT-konsulent, IT
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Harald Botn

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter