Heidi Engjom Mork

Controller regnskap
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken

English
Heidi Engjom Mork

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter