Ingebjørg Hitland

Seniorkonsulent, studieadministrasjon
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken 106

English
Ingebjørg Hitland

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter