Ingunn Hauan Aagenæs

Studieadministrativ leder studieadministrasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Ingunn Hauan Aagenæs

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter