Ingvild Thu Kro

Høgskolelektor teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Ingvild Thu Kro

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter