Irene Fanebust Eknes

Førstelektor lærerutdanning, kunst & håndverk
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Kalfaret P30
Se full profil i Cristin

English
Irene Fanebust Eknes

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter