Irene Fanebust Eknes

Førstelektor, lærerutdanning, kunst & håndverk
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Breistein A211
Se full profil i Cristin

English
Irene Fanebust Eknes

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter