Joar Haga

Førsteamanuensis, Teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken
Joar Haga

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

Publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter