Joar Haga

Førsteamanuensis II teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken

English
Joar Haga

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter