Kenneth Andresen

Dosent II,
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Kenneth Andresen

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter