Kjell Oppedal

Høgskolelektor, Pedagogikk
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken 459
Kjell Oppedal

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

Publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter