Nina Skråmestø Nesheim

Høgskolelektor, Journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Nina Skråmestø Nesheim

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

Publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter