Njål Skrunes

Professor emeritus, teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken 415

English
Njål Skrunes

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter