Ove Skarpenes

Professor II lærerutdanning, samfunnsfag

English
Ove Skarpenes

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter