Roy Emanuelsen

Førstelektor II journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Roy Emanuelsen

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter