Rune Tobiassen

Høgskolelektor II, teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Rune Tobiassen

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter