Rune Tobiassen

Høgskolelektor II teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Rune Tobiassen

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter