Ruth Hol Mjanger

Førstelektor i drama lærerutdanning, drama
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Kontor: Staffeldtsgate
Se full profil i Cristin

English
Ruth Hol Mjanger

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter