Ruth Hol Mjanger

Førstelektor i drama, lærerutdanning, drama
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Breistein E120
Se full profil i Cristin

English
Ruth Hol Mjanger

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter