Solveig Omland

Førsteamanuensis, Avdelingsleder på interkulturelle studier, interkulturelle studier
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Se full profil i Cristin

English
Solveig Omland

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter