Solveig Omland

Førsteamanuensis, Avdelingsleder på interkulturelle studier interkulturelle studier
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Se full profil i Cristin

English
Solveig Omland

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter