Stephen Zamore

Førsteamanuensis Hauge School of Management
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Se full profil i Cristin

English
Stephen Zamore

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter