Stephen Zamore

Førsteamanuensis, Hauge School of Management
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Se full profil i Cristin

English
Stephen Zamore

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter