Tomas Bokedal

Førsteamanuensis i Det nye testamente og tidlig kristendom teologi, religion og filosofi
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken 415

English
Tomas Bokedal

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter