Turid K. Vevatne

Kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Turid K. Vevatne

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter