Avdelingsside

Avdeling for interkulturelle studier

Forskning og Utviklingsarbeid (FoU) ved Avdeling interkulturelle studier ved NLA Høgskolen er meget tverrfaglig, da ansatte på avdelingen har ulik faglig bakgrunn. Ansatte på avdelingen har fokus på visuell antropologi, religion, identitet og transkulturelle prosesser, representasjon og media, religionen rolle i bistand og utvikling

Avdelingens ansatte

Forskergrupper