Avdelingsside

Avdeling for lærerutdanning

Forskning og Utviklingsarbeid (FoU) ved Avdeling for Lærerutdanning ved NLA Høgskolen er i dag knyttet til teoretiske, praktiske og estetiske fag i grunnskolen, videregående skole og til kunnskapsområder i barnehagen.  Et viktig særtrekk ved lærerutdanningene er at forskere arbeider både med naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskningsdisipliner, i tillegg til profesjonsfaglig FoU i teoretiske, praktiske og estetiske fag. Dette inkluderer kritiske forskningsperspektiv på nasjonale og internasjonale «trender», føringer og rammeverk og grunnlagsspørsmål knyttet til eksempelvis utdanningspolitikk, læringsforståelse, lærings- og vurderingsformer, fagdidaktikk, flerfaglige arbeidsformer, begynneropplæring, lek, mangfold og pedagogisk ledelse.