Avdelingsside

Avdeling for musikk

Musikkutdanninger på NLA Staffeldts musikk har utdannet dyktige musikere i over 50 år. NLAs anerkjente musikkstudier består for tiden av tre årsstudier, bachelorstudier og et masterstudium i utøvede musikk - midt i hjertet av Oslo. Studietilbudene har en unik bransjenærhet og høy arbeidslivsrelevans. Avdelingen preges av et godt studentmiljø med utøvende profil av høy kvalitet, tett oppfølging av en høyt kompetent lærerstab og tett samarbeid med musikkbransjen, organisasjonsliv og kirkelandskapet. Samtlige ansatte på avdelingen er utøvende musikere på et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Avdelingens ansatte