Avdelingsside

Avdeling for teologi, religion og filosofi

På avdeling for teologi, religion og filosofi (TRF) utforsker vi de store spørsmålene i livet. Slik som meningen med livet, hvem Gud er, vår mulighet til å kjenne sannheten og hvordan vi bør leve, både i filosofiske og religiøse kontekster. Avdelingen har studieprogrammer innen teologi, praktisk teologi og kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, bidrar til religionsfagene i lærerutdanningene (barnehage/skole), samarbeider med musikkavdelingen om musikk, menighet og ledelse, og gir innføringsstudier (Ex.phil. og Ex.fac.) til studenter i studieprogrammer på flere avdelinger ved NLA og eksterne studenter. Avdelingen har ansatte og studier ved alle NLAs studiesteder (inkludert studiesenter Trondheim). Vi tilbyr også videreutdanning for ansatte i kristne kirker/organisasjoner, videreutdanning i KRLE (nettbasert) med spesialemne for ansatte i kristne friskoler, og videreutdanning for lærere i katolske skoler. Forskningen ved avdelingen dekker bredden i tilbudte utdanninger. Religionens plass i samfunnet og religiøs/kristen danning er temaer som går igjen gjennom ulike vinklinger.