Kunst og håndverk

Navn og tittel Telefonnummer E-post
Antun, Anne Guro Schmidt
Førstelektor/seksjonsansvarlig
55 53 69 79
Eknes, Irene Fanebust
Førstelektor
55 53 69 56