Svenning Bjørke er prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, og valgt til leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU).
Svenning Bjørke er prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, og valgt til leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU).

Svenning Bjørke valgt til leder for NRLU

NLA Høgskolens prorektor for utdanning, Svenning Bjørke, er valgt som leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). Fredag deltar han på en åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.
15. desember
Oslo
Tid: 15. desember 2017
Sted: Oslo

Svenning Bjørke, prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, er valgt til leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). NRLU er ett av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet, og har som oppgave å samordne og styrke norsk lærerutdanning og forskning innen lærerutdanningsfeltet.

Som leder for NRLU, skal Bjørke delta når det fredag 15. desember 2017 er åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Flere saker skal opp i denne høringen; forslag om at kompetansekrav til lærere ikke skal gis tilbakevirkende kraft, forslag om å endre karakterkrav i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningen og forslag om innføring av ny lærernorm.

NRLU består av i overkant av 40 personer, med representanter fra alle utdanningsinstitusjoner som gir en eller flere av de ulike typene lærerutdanninger, studentrepresentanter og eksterne representanter og observatører, og det er rådets innspill i sakene Bjørke skal fronte.