Humans not for sale!

Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society. Åpent seminar Chandran Paul Martin.
13. november
Sandviken, Bergen
Tid: 13. november, 12.15 - 14.00
Sted: Sandviken, Bergen

- Dette er en enestående anledning, understreker Line Alice Ytrehus, professor ved NLA Høgskolen.

NLA er arrangør av seminaret, i samarbeid med Raftostiftelsen og Norges Kristne Råd.

Chandran Paul Martin har doktorgrad i teologi, og et langt engasjement mot undertrykkelse og marginalisering, og for rettferdighet. Han er selv Dalit fra sør-India. Han er invitert av Norges Kristne Råd under Global uke, som har fokus på moderne former for slaveri.


Seminaret Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society holdes

Mandag 13.november kl. 12.15- 14.00
Aud 2. Amalie Skramsvei 3, NLA Høgskolen, Sandviken, Bergen

Studenter og ansatte og alle interesserte velkommen!


Samme dag som seminaret arrangeres, holder Chandran Paul Martin også andakten ved NLA Høgskolen i Sandviken.