Jubileumsfeiring i september

NLA Høgskolen fyller 50 år i år og dette vil bli markert med en flott fest i Grieghallen 15. september.

Festen i Grieghallen starter kl. 19.00 og er gratis og åpen for alle som ønsker å være med og feire oss!

I tillegg vil det være åpent arrangement med fagdag fredag 14. september. Lørdagen vil vi ha pressekonferanse på Scandic Bergen City kl. 12.00 og deretter populærvitenskapelige seminarer i Sandviken fra kl. 15.00 - 16.30. Også disse er åpne for publikum.

Programmet for helgen blir som følger: 

Fagdag 14. september

Kl. 09.30 Velkomst 

Kl. 09.45 Hovedforelesning ved professor Paul Otto Brunstad: «Kan NLA50 bli NLA100? Forvaltning av arven – dristig forvalter eller engstelig museumsbestyrer?»

Kl. 1130 Lunsj

Kl. 12.30-14.00 Responser fra avdelingene med hovedplassering på campus Sandviken

Kl. 12.30 Professor II emeritus Arve Brunvoll (prof. II em. TRF): «Kva ville NLA?»

Kl. 13.00 Førsteamanuensis Marit Mjøs: «Spesialpedagogikk på NLA: Hva, hvorfor og hvordan?»

Kl. 13.20 Professor Line Alice Ytrehus: «Inkludering, mangfold og verdighet i en flerkulturell kontekst»

Kl. 13.40 «Kristen formidling og generasjonskløften som forsvant» 

 

Lørdag 15. september

 

Pressekonferanse kl. 12.00 Scandic City Bergen - boklansering

 

Populærvitenskapelige seminarer 15. september kl. 15.00 -16.30

«NLA 50 – eit historisk djupdykk» (Lars Gaute Jøssang/Kristian Helland)

«La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» Om hvordan media former våre verdier (Hilde Kristin Dahlstrøm/Lars Dahle)

«Musikk krysser grenser» (Inger-Lisa Møen og Jan Magne Steinhovden)

«The Abolition of Man? Menneskesyn og retten til liv og død» (Gunnar Innerdal, Peder K. Solberg, May Bente Stuart Matre og panel fra forskergruppa Teologi og spiritualitet)

«Det religiøse møtet i det interkulturelle samfunnet» (Svein Strand/Mona Helen Farstad)

«Holdning preger handling. Om etikkens betydning i danning av ledere og økonomer». (Cathrine Borgen/Truls Liland)

«Den kristne læraren og kallet til danning» (Bjarne Kvam med gjester)

 

Jubileumsfest i Grieghallen kl. 19.00 - 21.00

Dørene åpner kl. 18.00. 

 

Søndag 16. september

Gudstjenester og møter for NLA Høgskolen i bergensområdet