Jubileumsfeiring i september

NLA Høgskolen fyller 50 år i år og du er velkommen til å være med på feiring 14.-16. september

Fredag 14.09 vil det være åpent arrangement med fagdag i Sandviken fra kl. 09.30. I forbindelse med jubileet gir vi ut bok om NLA Høgskolen sin historie, som lanseres kl. 12.00 i Media City Bergen. Lørdag 15.09 arrangeres det populærvitenskapelige seminarer i Sandviken og også disse er åpne for publikum. Om kvelden kl. 19.00 inviterer vi til stor fest i Grieghallen – gratis entré. Hjertelig velkommen!

Fredag 14. september 

 

9.30 Velkomst - Sandviken

 

9.45 «Kan NLA50 bli NLA100? Forvaltning av arven – dristig forvalter eller engstelig museumsbestyrer?»
Hovedforelesning ved professor Paul Otto Brunstad

 

11.30 - 12.30 Boklansering av jubileumsbok, Media City Bergen

 

12.30 - 14.00 Responser fra avdelingene med hovedplassering på campus Sandviken

 

12.30 «Kva ville NLA?»
Professor II emeritus Arve Brunvoll (prof. II em. TRF)

 

13.00 «Spesialpedagogikk på NLA: Hva, hvorfor og hvordan?»

Førsteamanuensis Marit Mjøs 

 

13.20 «Inkludering, mangfold og verdighet i en flerkulturell kontekst»
Professor Line Alice Ytrehus

13.40 «Kristen formidling og generasjonskløften som forsvant»
Førsteamanuensis i praktisk teologi Knut Tveitereid

 

Lørdag 15. september 

 

15.00 - 16.30 Populærvitenskapelige seminarer

 

«NLA 50 – eit historisk djupdykk»
Lars Gaute Jøssang/Kristian Helland

 

«La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss». Om hvordan media former våre verdier
Hilde Kristin Dahlstrøm/Lars Dahle

 

«Musikk krysser grenser?» 
Inger-Lisa Møen og Jan Magne Steinhovden

 

«The Abolition of Man? Menneskesyn og retten til liv og død»
Gunnar Innerdal, Peder K. Solberg, May Bente Stuart Matre og panel fra forskergruppa Teologi og spiritualitet

 

«Det religiøse møtet i det interkulturelle samfunnet»
Svein Strand/Mona Helen Farstad

 

«Holdning preger handling. Om etikkens betydning i danning av ledere og økonomer»
Cathrine Borgen/Truls Liland

 

«Den kristne læraren og kallet til danning»
Bjarne Kvam med gjester

 

 

19.00 - 20.30 Jubileumsfest i Grieghallen. Gratis entrè

 

Søndag 16. september

Gudstjenester og møter for NLA Høgskolen i bergensområdet