Kurs i digitale medier

Tverrfaglig kurs om digitale medier med mange spennende temaer. Obligatorisk og gratis for studenter.
3. - 5. januar 2018
NLA Sandviken
Tid: 3. januar kl. 12.15 til 5. januar kl. 14.00
Sted: NLA Sandviken

Program:

Onsdag 3. jan.
Daghavende: Hans Bringeland
1215-1230: Kursåpning og presentasjon av
tema/foreleser
1230-1315: Dag Elgesem, UiB: Vår digitale
tidsalder. Kulturelle og etiske perspektiver
1315-1330: Pause
1330-1430: Plenumssamtale, med innledende
respons fra NLA-lærere og spørsmål/synspunkter
fra studentene


Torsdag 4. jan.
Daghavende: Einar Reigstad
0900-1015: Elisabeth Nesheim, UiB: Kropp
møter maskin: Se og berøre gjennom digitale
teknologier
1015-1030: Pause
1030-1115: Gruppearbeid
1215-1430: Paul Otto Brunstad, NLA: Sosiale
medier – en trussel mot sosial, relasjonell og
medmenneskelig kompetanse. Finnes det en vei
ut av problemet?


Fredag 5. jan.
Daghavende: Hilde W. Nielsen
0900-1115: Kjellaug Tonheim Tønnesen,
Barnevakten: Mediehverdagen 2017 for barn
og unge – gleder og utfordringer
1215-1345: Pål Tore Haga, Politiet: Media og
radikalisering, både i muslimske miljø og på
høyre-ekstrem side
1345-1400: Oppsummering, avslutning
Presentasjoner av foredragsholdere:
Dag Elgesem