Forskningsformidling i metal-opera-drakt

Har du noen gang hørt en metal science opera? NLA Høgskolens Odette Tetlie, høgskolelektor i drama, opptrer i "Fish to Mars" denne måneden.
22.- 24. mai 2018
Akvariet i Bergen
Tid: Kl. 19.00.
Sted: Akvariet i Bergen
Pris: 120,- per billett

Det neste steget i evolusjonen av «Fish to Mars» – The Metal Science Opera finner sted i Akvariet i Bergen, 22., 23. og 24. mai 2018. Romskipet Gadfly tar dere på en reise til planeten Mars, for å finne ut om lungefisken med sine 133 milliarder genomer kan overleve der.  Eller finnes det allerede liv i de hydrotermiske ventilene på Mars?

«Fish to Mars» er en Metal Science Opera, en nyskapning i toveisformidling av forskningsresultater, som kombinerer de bergenske spesialitetene havforskning og metalmusikk i et eksplosivt uttrykk. Prosjektets navn er ISCOPE (integrating Sciences of Oceans, Physics and Education) og er finansiert av NFR International Partnership program. Operaen har vært under utvikling siden 2017, med mål om å bli en permanent aktivitet ved Akvariet i Bergen.

Hendelsene i «Fish to Mars» er basert på eksisterende kunnskap, men bruker opera for å hoppe bukk over intellektualisering av det vi vet om havet, livets opphav og datalagring. Mye kan formidles scenisk gjennom musikk, bilder og fortelling! Skaperne av «Fish to Mars» mener at å engasjere publikum er nøkkelen til suksessfull forskningskommunikasjon.

Operaen har blitt til i en prosess av samskaping mellom forskere fra bl.a. UiB, HVL, Havforskningsinstituttet, University og Berkeley og NLA Høgskolen og uavhengige kunstnere. Professor Karin Pittman (UiB BIO) er prosjektleder, og det kunstneriske teamet består blant annet av Arild Brakstad, Kim Holm, Peter Watts, Dominika Minckasz og Odette Tetlie.