Tverrfaglig seminar om barn med stort læringspotensial

NLA Høgskolen inviterer ansatte fra barnehage, skole, PPT, BUP, barnevernet, Statped, barnehage- og skoleeiere og andre interesserte til et tverrfaglig seminar om barn med stort læringspotensial.
31. oktober
Breistein, Bergen
Tid: 31. oktober
Sted: Breistein, Bergen
Pris: 1550,-
Påmeldingsfrist: 15. oktober

Tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial?

Etter den grundige utredningen som foreligger ved NOU 2016:14 Mer å hente, nevner nå Utdanningsdirektoratet barn med stort læringspotensial som en elevgruppe med særlig behov for tilpasset opplæring. For å kunne realisere denne delen av skolens oppdrag er ansatte i pedagogiske virksomheter nødt til å ha kompetanse på dette området.

NLA Høgskolen inviterer derfor ansatte fra barnehage, skole, PPT, BUP, barnevernet, Statped, barnehage- og skoleeiere og andre interesserte til et tverrfaglig seminar om barn med stort læringspotensial, onsdag 31. oktober.

På NLA Høgskolen har vi satset på dette temaet i tre år, og har nå en tverrfaglig forskergruppe på området. På seminaret vil vi gi en innføring i begrepsbruk, identifisering og praktiske grep som kan gjøres i undervisning og annen pedagogisk aktivitet.

Program

9:00 - 9:15 Velkomst
9:15 - 10:00 Foredrag: Hva vi snakker om når vi snakker om barn med stort læringspotensial
10:00 - 10:15 Pause med kaffe, te og frukt
10:15 - 10:45 Gruppearbeid med case – hver sektor for seg
10:45 - 10:55 Pause med kaffe, te og frukt
10:55 - 11:30 Foredrag: Mer å hente? Om NOU 2016:14
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:00 Gruppearbeid om overganger – blandede grupper
13:00 - 13:15 Pause med kaffe, te og frukt
13:15 - 14:00 Foredrag: Pedagogisk identifisering
14:00 - 14:15 Pause med kaffe, te og frukt
14:15 - 15:00 Gruppearbeid om identifisering – hver sektor for seg
15:00 - 15:30 Felles avslutning

Foredragsholdere

Inge Andersland er høgskolelektor og ansvarlig for KRLE-seksjonen ved lærerutdanningen på NLA Høgskolen. Han arbeider med en PhD i religionsdidaktikk og er leder for forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial i skole og barnehage.

Gunnvi Sæle Jokstad er høgskolelektor i pedagogikk, og har undervist i pedagogikk ved NLA Høgskolen siden 2007. Hun har blant annet lang erfaring fra arbeid med veiledning og utvikling i skolen, og var i 2017 medforfatter av artikkelen De sterkeste elevene har krav på å bli ivaretatt!

Tove Hagenes har vært med og startet Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn og foreldrenettverket Lykkelige barn, og har roller som fagkonsulent, foredragsholder og foreldrekontakt. Hun er sosiolog og skrev om evnerike elevers møte med norsk skole i sin masteravhandling.

Pris og påmelding

Påmelding innen mandag 15. oktober. Pris: 1550,- per deltager.

Meld deg på seminaret ved å følge lenken over og fylle ut påmeldingsskjemaet.

Finn frem

Seminaret arrangeres på NLA Høgskolen sitt studiested på Breistein i Åsane nord i Bergen, like ved E39. Se kart her.

Kontakt oss

Faglige spørsmål kan rettes til høgskolelektor Inge Andersland, leder for forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial i skole og barnehage.

Profile Image
Inge Andersland
Høgskolelektor, Teologi, religion og filosofi

 

Kontakt vår EVU-rådgiver for henvendelser om påmelding, betaling eller andre administrative spørsmål

Spørsmål?

Profile Image
Birger Helge Hjellum
rådgiver, avdeling for etter- og videreutdanning