Karrieredag 2019

For 3. års studenter på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene ved NLA Høgskolen.
10. januar
Festsalen på Breistein
Tid: 9.00 - 11.30
Sted: Festsalen på Breistein

Vi inviterer til intervju for åpen scene, og matnyttig informasjon om det å gå fra å være student til å bli arbeidssøker – og arbeidstaker. 

Møt rådgivere fra Karrieresenteret, Utdanningsforbundet, Ny i Hordaland. 

Studenter fra begge utdanninger deltar fra scenen.

 

Program

9.00: Om å gå fra å være student til yrkesutøver

9.10: Orientering om dagens program

9.15: Om å være arbeidstaker, v/ Utdanningsforbundet

9.30 – 11.15 (inkl. pause): Om å søke jobb, søknadsskriving, CV og intervju for åpen scene. v/ Karrieresenteret

11.15: Om å være ny i jobb v/ Ny i Hordaland

Etter lunsj møter grunnskolelærerstudentene til informasjon om 4. års fagvalg.