Nofik symposium

I oktober arrangerer NLA Høgskolen symposium for sosialantropolog John A. Barnes i samarbeid med Norsk forening for Interkulturell kompetanse og Høgskolen på Vestlandet.
Hordarheimen, Oslo
Tid: 4. oktober
Sted: Hordarheimen, Oslo
Påmeldingsfrist: 29. september

Fredag 4. oktober arrangeres symposiumet med overskriften Sosiale nettverk og sosialantropologen John A. Barnes' bidrag. Under arrangementet vil det blant annet blir presentasjoner av professorene i sosialantropologi, Halvard Vike og Frode Jacobsen, og førsteamanuensis Øyvind Økland.

Call for abstracts

Vi lever i en tid der nettverkssamfunnet omgir oss på alle sider, og som vi blir mer og mer avhengig av. Egentlig så har vi alltid vært omgitt av nettverk, og vært avhengig av dem for å kunne overleve. Noen nettverk har vært sterke og nære, mens andre har vært mer perifere, men likevel nyttige i noen situasjoner og til visse behov.

Sosialantropologen John A. Barns gjorde feltarbeid på Bømlo i 1950- og 60-årene. Han beskrev hvordan folk var svært tett knyttet til hverandre i mange forskjellige roller. Han utviklet nettverksteorien og ifølge en anekdote, startet han å utvikle denne teorien mens han satt i et naust på Bømlo og studerte en fiskenots intrikate mønster. Dessuten var Barnes en av de første som skrev på en interessant måte om norske/nord-europeisk modernisering.

Barnes døde I 2010, 92 år gammel og ville blitt 100 i fjor. Dette symposiet er en hyllest til Barnes’ produksjon til sosialantropologien og til utviklingen av nettverksteorien
Vi ønsker abstrakt som er knyttet opp mot Barnes’ arbeid og nettverksteori, og hans perspektiver på norsk og nord-europeisk modernisering. Kritiske tilnærminger til hans forskning og videre utvikling av denne, er også velkomne.

Send abstraktet til: Øyvind Økland innen 15. september. Tilbakemelding vil bli gitt innen den 25. september. De som blir akseptert, er forventet å sende inn et tilnærmet ferdig utkast til en artikkel. Planen er å publisere artiklene basert på symposiet.

Påmeldingsinformasjon

Når: Fredag 4. oktober 2019, fra kl 09.30 til kl 16.00
Hvor: Best Western Hordaheimen, C. Sundsgt 18, Bergen
Pris: Dagpakke: kr. 800,-
Påmelding: Innen 27. september. Meld deg på her. 

Overnatting: Enkeltrom : kr. 875,- Kontakt Hordaheimen for overnatting

Årsmøte
Panelmøte, sosial samling og Nofik-årsmøte torsdag 3. oktober kl 1800
Pris torsdag kveld: kr. 300,-
Best Western Hordaheimen, C. Sundsgt 18, Bergen
+47 55 33 50 00/+47 98 04 42 68