Kurs i rytmisk kirkemusikk

Endelig kan vi tilby en ny runde med kurs i Rytmisk kirkemusikk! Kurset går over 2 samlinger oktober 2021 og januar 2022.
2021/2022
NLA Høgskolen Staffeldtsgate & Norges musikkhøgskole
Tid: Høst 2021 og vinter 2022
Sted: NLA Høgskolen Staffeldtsgate & Norges musikkhøgskole
Pris: 8.000,-
Påmeldingsfrist: 1. oktober

Kurset i rytmisk kirkemusikk er for kirkemusikere og andre som er interessert i tema. Det tilbys av NLA Høgskolen (avd. Staffeldts musikk) i samarbeid med Norges musikkhøgskole, etter oppdrag fra FUM (Fagutvalg for kirkemusikk). 

Kurset består av to samlinger á to dager, og kursdeltakerne forplikter seg å delta på begge samlingene da det ene bygger på det andre. Kurset vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der deltakerne vil jobbe aktivt i parallelle workshops med temaer som rytmikk, besifringsspill og samspill og besifringsteori. Første samling vil ha størst fokus på bruk av piano, den andre vil ha større fokus på orgelet.

Samling 1: 20. til 21. oktober ved NLA Høgskolen, Linstows gate 3, Oslo.

Samling 2: 5. til 6. januar 2022 ved Norges Musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Trykk her for å komme til påmeldingsskjema

Påmeldingen er bindende. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen må du likevel påregne å betale kusravgiften.

Kursavgift

  • For fellesrådsansatte kirkemusikere: 4000 kroner for begge samlingene. Da store deler av kurset er finansiert/sponset av FUM, er det ikke anledning til å søke FUM om individuell støtte/stipend for dette kurset.
  • For andre: 8000 kroner for begge samlingene.
    Deltakerene forplikter seg til å delta på begge samlingene.

Onsdag 20. oktober
10.00: Velkommen ved John Børge Askeland (NLA) og Karin Nelson (NMH).

10.15: Peter Sandwall: Den rytmiske kirkemusikkens historie (med praktisk demonstrasjoner).

10.45: Kaffe- og forflytningspause.

11.00: Gruppeundervisning del 1a (tre grupper):

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.

12.30: Lunsj

13.30: Gruppeundervisning del 2a (tre grupper):

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.
15.00: Kaffe- og forflytningspause

15.15: Gruppeundervisning del 3a (tre grupper):

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.
16.45: Oppsummering i plenum.

18.00: Middag

Torsdag 21. oktober
09.30: Gruppeundervisning del 1b (tre grupper)

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.
11:00: Frukt og kaffe.

11.15: Gruppeundervisning del 2b (tre grupper)

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

12.45: Lunsj

13.45: Gruppeundervisning del 3b (tre grupper)

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

15.15: Oppsummering i plenum

5. januar 2022
10.00: Velkommen ved Karin Nelson (NMH) og John Børge Askeland (NLA)

10.15: Karin Nelson: Orgelets rytmiske muligheter

10.45: Frukt og kaffe

11.00: Gruppeundervisning del 1c (tre grupper):

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt
Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 3) – J. A. Kleiven
12.30: Lunsj

13.30: Gruppeundervisning del 2c (tre grupper):

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt
Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Karin Nelson
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 2) – J. A. Kleiven
15.00: Gruppeundervisning del 3c (3 grupper)

Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt
Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 1) – J. A. Kleiven
16.30: Oppsummering i plenum

6. januar 2022
9.00: Musikalsk presentasjon på orgel

9.15: Forflytningspause

9.30: Gruppeundervisning del 1d (tre grupper):

Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Karin Nelson
Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 2) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt

11:00: Kaffe- og forflytningspause

11.15: Gruppeundervisning del 2d (tre grupper)

Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson
Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 1) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt

12.45: Lunsj

13.45: Gruppeundervisning del 3d (tre grupper):

Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson
Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 3) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad
Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt

15.15: Forflytningspause

15.30: Oppsummering av hele kurset i plenum

 

Bidragsytere

  • Ole Kristian Kogstad
  • John Børge Askeland
  • Jens Andreas Kleiven
  • Karin Nelson
  • Peter Sandwall