Kurs i rytmisk kirkemusikk

Bli tryggere på bruk av rytmisk musikk i Gudstjenesten eller ved andre kirkelige handlinger. Kurset går over to samlinger á 2 dager våren 2024.
2024
NLA Høgskolen Staffeldtsgate & Norges musikkhøgskole
Tid: Onsdag 3. januar 10:00
Sted: NLA Høgskolen Staffeldtsgate & Norges musikkhøgskole
Pris: Kr 4 000,- for fellesrådansatte kirkemusikerekr 8 000,- for andre
Påmeldingsfrist: 10. desember

Norges musikkhøgskole og NLA Høgskolen Staffeldtsgate inviterer til kurs om rytmisk musikk i kirken over to samlinger våren 2024, en i januar (NLA) og en i mars (NMH). Kurset er praktisk innrettet med fokus på bruk av både piano og orgel, og er en bestilling fra FUM (Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren).

Målgruppen er kirkemusikere og andre som er interessert i tema. Kurset gir ingen studiepoeng.

Om kurset

Kurset består av to samlinger á to dager, og kursdeltakerne forplikter seg å delta på begge samlingene da det ene bygger på det andre. Kurset vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der deltakerne vil jobbe aktivt i parallelle workshops med temaer som rytmikk, besifringsspill og samspill og besifringsteori. Første samling vil ha størst fokus på bruk av piano, den andre vil ha størst fokus på orgelet.

Tid og sted

 • Samling 1: 3.-4. januar 2024 ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Linstows gate 3, Oslo.
 • Samling 2: 6.-7. mars 2024 ved Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. desember 2023

Påmeldingen er bindende. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen vil du ikke få refundert kursavgiften.

Kursavgift

 • For fellesrådsansatte kirkemusikere: kr 4 000,- for begge samlingene.
  Da store deler av kurset er finansiert/sponset av FUM, er det ikke anledning til å søke FUM om individuell støtte/stipend for dette kurset.
 • For andre: Kr 8 000,- kroner for begge samlingene.

Deltakerene forplikter seg til å delta på begge samlingene.

Obs! Med forbehold om endringer.

Onsdag 3. januar 2024

10.00: Velkommen ved John Børge Askeland (NLA)

10.15: Peter Sandwall: Den rytmiske kirkemusikkens historie (med praktisk demonstrasjoner).

10.45: Kaffe- og forflytningspause.

11.00: Gruppeundervisning del 1a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.

12.30: Lunsj.

13.30: Gruppeundervisning del 2a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

15.00: Kaffe- og forflytningspause

15.15: Gruppeundervisning del 3a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

16.45: Oppsummering i plenum.

17.30: Felles middag.

Torsdag 4. januar 2024

09.30: Gruppeundervisning del 1b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.

11:00: Frukt og kaffe.

11.15: Gruppeundervisning del 2b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

12.45: Lunsj.

13.45: Gruppeundervisning del 3b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

15.15: Oppsummering i plenum.

Obs! Med forbehold om endringer.

Onsdag 6. mars 2024

10.00: Velkommen ved Karin Nelson (NMH)

10.15: Karin Nelson: Orgelets rytmiske muligheter.

10.45: Frukt/ kaffe og forflytning.

11.00: Gruppeundervisning del 1c (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 3) – J. A. Kleiven.

12.30: Lunsj.

13.30: Gruppeundervisning del 2c (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill piano (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

15.00: Gruppeundervisning del 3c (3 grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill piano (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

16.30: Oppsummering i plenum.

17:30: felles middag

 

Torsdag 7. mars 2024

9.00: Musikalsk presentasjon på orgel.

9.15: Forflytningspause.

9.30: Gruppeundervisning del 1d (tre grupper):

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 2) – Karin Nelson og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

11:00: Kaffe- og forflytningspause

11.15: Gruppeundervisning del 2d (tre grupper)

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson.
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 1) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

12.45: Lunsj

13.45: Gruppeundervisning del 3d (tre grupper)

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson.
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 3) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

15.15: Forflytningspause.

15.30- 16:00: Oppsummering av hele kurset i plenum.

 

Bidragsytere

 • Ole Kristian Kogstad
 • John Børge Askeland
 • Jens Andreas Kleiven
 • Karin Nelson
 • Peter Sandwal