Forskningssatsing på NLA

Forskning og formidling er en av kjerneoppgavene til NLA, og satsingsfelt nummer én i overordnet strategi.

—  Forskning og forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Når vi gjør viktige funn må vi rope det ut fra hustakene, sier Torgeir Landro, prorektor for forskning og utvikling på NLA Høgskolen.

Oppfrisking av nettsider

For å løfte frem forskningen, og gjøre den mer tilgjengelig også eksternt, er det valgt å oppgradere og legge om strukturen på forskningsnettsidene. Forskergruppene har fått en fremhevet plass og publikasjonene skal gjøres lett tilgjengelig. Stipendiatene og deres forskningsprosjekter blir løftet frem, og de forskningsetiske retninglinjene og personvernhensyn i forskningsprosjekter er blitt oppdatert.  

— Det er viktig at denne informasjonen er lett forståelig og enkel å finne frem til, både for studenter og ansatte, understreker Landro.

Forskning som gjør en forskjell

– I Ivar Aasen sin ordtaksamling finner en et ordtak som sier: «Der ein finn det vesle, kan en leita etter det store». Og det er egentlig en viktig sannhet innenfor all forskning. En kan gjøre et lite funn som snur opp ned på etablerte forestillinger, sier Torgeir Landro.

Ifølge han er dette også en passende beskrivelse av NLA som forskningsinstitusjon.

– Vi er en relativt liten forskningsinstitusjon, men her kan vi finne det store. For vi tar tak i de store spørsmålene, og vi reiser problemstillinger med en kritisk og undrende holdning til enkeltmenneskets livssituasjon. Vi legger an eksistensielle perspektiv på barns og voksnens livsverden, vi analyserer og tolker vår egen tid i lys av den kristne, humanistiske tradisjonen vi er en del av. Og mye mer. Og avogtil finner vi det vesle, og da kan vi lete videre etter det store.

Ikke i mål

Vi er godt i gang med forskningssidene, men er ikke i mål selv om vi har relansert nå. Det ligger i sakens natur at de stadig skal oppdateres, med nye planlagte aktiviteter og nye publikasjoner, avslutter Landro.