Misjonsprosjekt i Mongolia

NLA Høgskolen støtter prosjekt i Mongolia, sammen med NLM og Norad

En av de aller svakeste gruppene i samfunnet i Mongolia er barn med funksjonsnedsettelse. Myndighetene har ikke oversikt over hvor mange det dreier seg om, og de vet heller ikke hvilke behov barna har. Barna blir ofte isolert fra samfunnet, og familien blir ledet inn i fattigdom. Med barn med funksjonsnedsettelse blir omsorgsbyrden så tung at en av foreldrene må være hjemmeværende. De færreste av barna går på skolen. Lovene og systemene som ivaretar disse barna, har liten praktisk betydning.

I 2018 startet et forprosjekt som skal kartlegge disse barnas situasjon i to provinser i Vest-Mongolia. Dette forprosjektet går over to år, og kartleggingen fortsetter i 2019. NLM skal også kartlegge nåværende aktiviteter for å bidra til å styrke samarbeidet med myndighetene. Dette skal munne ut i en langsiktig plan for et prosjekt som skal gå fra 2020. Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

Du kan støtte prosjektet på Vipps 556943 eller kontonummer 3000.42.10863.