Biblioteksnyheter desember 2017

Interessert i hvordan du skal gjennomskue og takle hersketeknikker? Da er kanskje Sigrid Sollunds bok "Hersketeknikker. Nyttige og nådeløse" noe for deg. Den er en av de nye bøkene du finner på NLA Høgskolens biblioteker i desember.

Biblioteket på Breistein

200 Religion

Ørum, Jostein 1975- - Mitt umulige barn : 25 adventsmeditasjoner
Verbum, cop. 2012, ISBN: 9788254312117. Klassifikasjon: 242

370 Pedagogikk, spesialpedagogikk

Spesialundervisning: innhald og funksjon                                                                     
Samlaget, 2014, ISBN: 9788252194111. Klassifikasjon: 371.9

Observasjon og intervju i barnehagen                                                                  
Universitetsforl, 2017, ISBN: 9788215021416. Klassifikasjon: 372.21

Småbarnspedagogikk: fenomenologiske og estetiske tilnærminger                               
Cappelen Damm akademisk, 2013, ISBN: 9788202409203. Klassifikasjon: 372.21

Blikk fra barnehagen
Fagbokforl, cop. 2016, ISBN: 9788245016956. Klassifikasjon: 372.218

400 Språk

Otnes, Hildegunn 1955- - Tekst i tid og rom : norsk språkhistorie
Samlaget, 2017, ISBN: 9788252185058. Klassifikasjon: 439.8209

Skjønnlitteratur

Dahl, Niels Fredrik 1957- - Mor om natten : roman
Oktober, 2017, ISBN: 9788249505913

Barnebøker

Stranger, Simon 1976-, - Bestefar på rømmen
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo; Engelsborg ressurssenter, 2015, ISBN: 9788299852937

Bildebøker

Gaustad, Bo 1946- - Lille Olle : et begavet lite svin
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202543044

Norberg, Tora Marie 1972- - Jeg elsker Norge : en myldrekartbok
Figenschou forlag, 2016, ISBN: 9788293335191

Biblioteket i Sandviken

200 Religion

Hvordan lese Det gamle testamentet: innføring i Det gamle testamentets historie og litteratur Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202566340. Klassifikasjon: 221.61

Nýggja testamenti
Haase, 1960 Klassifikasjon: 225.539699

Reformasjonen i nytt lys
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202530860. Klassifikasjon: 274.06

Hans Nielsen Hauge: fra samfunnsfiende til ikon                                                           
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202561673. Klassifikasjon: 274.81

300 Samfunnsvitenskap

Sollund, Sigrid 1976- - Hersketeknikker : nyttige og nådeløse
Kagge, cop. 2017, ISBN: 9788248920564. Klassifikasjon: 302.22

370 pedagogikk

Barn og unge med ADHD i skolen                                                                                 
Cappelen Damm akademisk, 2015, ISBN: 9788202419264. Klassifikasjon: 371.93

Hagelia, Marianne 1967-- Digital studieteknikk: hvordan lære informasjonssamfunnet Cappelen Damm akademisk, 2015, ISBN: 9788202502461. Klassifikasjon: 378.1734

650 Ledelse

HR-boka                                                                                                                        
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205499805. Klassifikasjon: 658.3

Spurkeland, Jan 1941 – Relasjonsledelse                                                             
Universitetsforl., 2017, ISBN: 9788215029276. Klassifikasjon: 658.4

900 Historie

Amadou, Christine 1958- - Hva er antikken
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215024158. Klassifikasjon: 930

Avhandlinger

Bredesen, Marte Kjelgaard - Du kan ikke gå i mine sko, men du kan spørre hvor de gnager : en kvalitativ intervjustudie om foreldre med utviklingshemmede barn og deres behov i forbindelse med deltagelse i gudstjeneste- og menighetsliv
NLA Høgskolen, 2017

Berge, Lars Meling - Fremtidens skole i et pedagogisk spenningsfelt : en analyse av Meld. St. 28 (2015-2016)
NLA Høgskolen, 2017

Frøkedal, Nina L. - Når kjærlighet og profesjonalitet møtes... : kjærlighetens uttrykk, dilemma og utfordringer i møte med pedagogisk praksis
NLA Høgskolen, 2017

 

Biblioteket i Staffeldtsgate

155 utviklingspsykologi

Jagtøien, Greta L. 1944 - - I bevegelse: sansemotorikk – leik – observasjon               
Gyldendal undervisning, 2000, ISBN: 9788200452959. Klassifikasjon: 155.412

200 Religion

McGrath, Alister E. - Christian theology : an introduction
John Wiley & Sons, 2017, ISBN: 9781118869574. Klassifikasjon: 230

370 Pedagogikk

Halvorsen, Else Marie 1943 - - Kulturarven i skolen: felleskultur og elevmangfold
Universitetsforl., 2017, ISBN: 9788215028507. Klassifikasjon: 370.115

Uthus, Marit 1972 - - Elevenes psykiske helse i skolen: utdanning til å mestre egne liv
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205493896. Klassifikasjon: 371.94

Idsøe, Ella C. 1975 - - Elever med akademisk talent i skolen                                        
Cappelen Damm akademisk, 2014, ISBN: 9788202419325. Klassifikasjon: 371.95

Idsøe, Ella C. 1972 - - Våre evnerike barn: en utfordring for skolen                      
Høyskoleforl., 2011, ISBN: 9788276348958. Klassifikasjon: 371.95

Holm, Marit 1941 - - Opplæring i matematikk                                                               
Cappelen Damm akademisk, 2012, ISBN: 9788202378851. Klassifikasjon: 372.7

Barns matematiske evner – og hvordan de utvikles                                                       
Cappelen Damm akademisk, 2012, ISBN: 9788202418342. Klassifikasjon: 372.7

510 Matematikk

Tjora, Håvard 1977- - Mattemagi : over 100 morsomme, magiske, praktiske og nyttige matematikkøvelser for trent og utrent
Kagge, 2012, ISBN: 9788248912040. Klassifikasjon: 510

Johnsen, Anne Lene 1968 - - Hvordan fatte matte: løsningen er enklere enn du tror        
Panta, 2017, ISBN: 9788279008439. Klassifikasjon: 510.7

Karlsen, Lisbeth - - Tenk det! Utforskning, forståelse og samarbeid – elever som tenker sjæl i matematikk: ungdomstrinnet                                                                                                    
Cappelen Damm akademisk, 2014, ISBN: 9788202445157. Klassifikasjon: 510.7

Matematikkundervisning 1-7                                                                                          
Cappelen Damm akademisk, 2013, ISBN: 9788202405458. Klassifikasjon: 510.7

Pind, Pernille - - Håndbok i matematikkundervisning                                                     
Cappelen Damm akademisk, 2011, ISBN: 9788202342524. Klassifikasjon: 510.7

Å regne i alle fag                                                                                                 
Universitetsforl., 2009, ISBN: 9788215014364. Klassifikasjon: 510.7

613 Personlig helse og sikkerhet

Folkehelsearbeid                                                                                                      
Høyskoleforl., 2011, ISBN: 9788276348934. Klassifikasjon: 613

796 Friluftsliv

Mol, Kåre J. 1962 – Ballsidighet: leik og trivsel med ball                                               
Akilles, 2005, ISBN: 7988272861536. Klassifikasjon: 796.3

Vingdal, Inger Marie 1955 - - Barn i naturen: utfordringer, opplevelser, læring         
Gyldendal undervisning, 2001, ISBN: 9788205285019. Klassifikasjon: 796.5

800 Litteratur

Mjør, Ingeborg 1962-2014 - Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar                               
Cappelen Damm akademisk, 2012, ISBN: 9788202348700. Klassifikasjon: 809.8

Birkeland, Tone 1947 - - Norsk barnelitteraturhistorie                                                  
Samlaget, 2005, ISBN: 9788252159332. Klassifikasjon: 839.82

Skjønlitteratur

Hylleskaar, Hilde 1961- - Det er natt, det er kaldt, og jeg sover ikke
Gyldendal, cop. 2017, ISBN: 9788205499645

Eeg, Harald Rosenløw 1970- - Kvartinger
Aschehoug, 2016, ISBN: 9788203259975

Barnebøker

Egerkrans, Johan 1978- - Norrøne guder
Spartacus, cop. 2017, ISBN: 9788243011083

Säfström, Maja 1987- - Fantastiske fakta om dyr
Kagge, cop. 2017, ISBN: 9788248920588

Vetlesen, Vesla 1930- - Barnas bok om dyrespor
Ena, 2017, ISBN: 9788293473473

Ungdomsbøker

Ewo, Jon 1957- - 1992
Cappelen Damm, 2016, ISBN: 9788202510244

Green, John 1977 - - Faen ta skjebnen                                                                         
Gyldendal, 2014, ISBN: 9788232012374