Eldre slipper ikke til i pressen

NLA-forskere har gått norske mediehus i sømmene.

– Pressen bidrar til å konstruere vår oppfatning av samfunnet, og når det mangler en gruppe av mennesker i mediedekningen, tenker vi det er problematisk, sier førstelektor i journalistikk og medieforsker Hilde Kristin Dahlstrøm til NRK, i saken som først ble omtalt av forskning.no. 

Få pensjonister 

Sammen med NLA-kollegene Nina Skråmestø Nesheim og Bjørg M. Nyjordet har Dahlstrøm registrert og telt antall kilder brukt i 14 norske mediehus og Dagsrevyen i 2015. De har også registrert alderen på kildene. 

Av 1871 kilder var bare 1,7 % eldre enn 67 år.  

Kan oppleve usynliggjøring 

– Det er problematisk for samfunnet, for vi mister de eldres perspektiv og oppfatning. Og det kan være et problem for denne gruppa fordi de kan oppleve å bli tilsidesatt og usynliggjort, og det kan føre til at de får en lavere følelse av tilhørighet i samfunnet, sier Dahlstrøm videre til NRK. 

Hun sier eldre ofte opplever konsekvenser av beslutninger som er tatt, og derfor er det viktig å intervjue dem om deres meninger i samfunnet. 

Les mer på nrk.no