Biblioteksnyheter november 17

Bildeboken Fuglefesten er en av mange nye bøker på biblioteket. Se hele oversikten her.

Breistein

100 Filosofi og psykologi

APA handbook of giftedness and talent /
American Psychological Association, [2017], ISBN: 1433826968. Klassifikasjon: 155.455

300 Samfunnsvitenskap

Fugelli, Per 1943-2017 - Per dør
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202559915. Klassifikasjon: 362.19

370 Pedagogikk, spesialpedagogikk

Garbo, Jens 1953- - Den brysomme profesjonaliteten : om skjønnsutøvelse og styring
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215027302. Klassifikasjon: 371.1

Norsk lærebokhistorie: allmueskolen, folkeskolen, grunnskolen: 1739-2013     Universitetsforl, cop. 2017. ISBN: 9788215019376. Klassifikasjon: 371.32

Spesialpedagogikk i barnehagen : barnet i fokus                                                        Fagbokforl, cop. 2014. ISBN: 9788245012200. Klassifikasjon: 371.9

Barnehagelæreren som politisk aktør
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245017793. Klassifikasjon: 372.21

Narratives in early childhood education : communication, sense making and lived experience /
Routledge, 2017., ISBN: 9781138191365. Klassifikasjon: 372.21

Reinertsen, Anne B. 1961- - Ledelse og poesi i barnehagen : affektive perspektiver i pedagogiske praksiser
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245021295. Klassifikasjon: 372.21

Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215026800. Klassifikasjon: 372.21072

Språkmøte i barnehagen
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245020823. Klassifikasjon: 372.6

700 Kunst

Solhjell, Dag 1941-, - “Dette er kunst“
Universitetsforl, cop. 2015, ISBN: 9788215024264. Klassifikasjon: 701.1

Hodge, Susie 1960- - Kva er greia med alle dei nakne folka i kunsten? : & andre viktige spørsmål om kunst
Samlaget, 2017, ISBN: 9788252193411. Klassifikasjon: 702

Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk = The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft.                                                       Universitetsforl, cop. 2017, ISSN 08036160. Klassifikasjon: 709.481

Sæle, Ove Olsen 1963- - Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245020847. Klassifikasjon: 796.07

800 Litteratur

Haarberg, Jon 1953- - Nei, vi elsker ikke lenger : litteraturen og nasjonen
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215026503. Klassifikasjon: 839.8209

900 Historie

Andersen, Roy 1954- - I britenes klør
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203295997. Klassifikasjon: 940.10412

 

Skjønnlitteratur

Brekke, Torill 1949- - Alle elsket moren din                                                                    Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203361715

Christensen, Lars Saabye 1953- - Byens spor : Ewald og Maj
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202562113

Kolden, Ragnhild 1956- - Det gode vi ikkje gjer
Samlaget, 2017, ISBN: 9788252190588

Lunde, Maja 1975- - Blå
Aschehoug, cop. 2017, ISBN: 9788203361838

Nilsen, Tove 1952- - Himmelske tilstander
Oktober, 2017, ISBN: 9788249517909

Renberg, Tore 1972- - Skada gods
Oktober, 2017, ISBN: 9788249518548

Stagrim, Mari Tveita 1989- - Det jeg leter etter, finnes ikke her
Kolon, 2017, ISBN: 9788205507357

Wassmo, Herbjørg 1942- - Den som ser
Gyldendal, cop. 2017, ISBN: 9788205503588

Øen, Morten 1969- - Norge om våren
Oktober, 2017, ISBN: 9788249518678

Ørstavik, Hanne 1969- - Over fjellet
Oktober, 2017, ISBN: 9788249518555

Lyrikk

Kaur, Rupi 1992- - Melk og honning
Kagge, cop. 2017, ISBN: 9788248920298

Ord som får voksne menn til å gråte : 71 dikt, sanger og andre tekster som berører
Kagge, cop. 2017, ISBN: 9788248920380

Tegneserier

Kvammen, Anders N. 1985- - Ungdomsskolen
No Comprendo press, 2016, ISBN: 9788282550550

Torseter, Øyvind 1972- - Mulysses : Mulegutten drar til sjøs
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202553043

Ungdomsbøker

Sæterbakk, Inger Johanne 1981- - 1000 dagar
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203262951

Barnebøker

Ferrante, Elena - Natt på stranda
Samlaget, 2017, ISBN: 9788252193947

Hagerup, Klaus 1946- - Jenta som ville redde bøkene
Gyldendal, 2017, ISBN: 9788205499881

Mitt leksikon om veldig viktige ting
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202552329

Tindberg, Svein 1953- - Bibelfortellinger for barn
Stenersens forl, cop. 2017, ISBN: 9788272016349

Bildebøker

Fiske, Anna 1964- - Hallo skogen!
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202558994

Grøntvedt, Nina Elisabeth 1979- - Plutselig
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203263040

Lima de Faria, Alice Bjerknes 1968- - Fuglefesten
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202494445

Ousland, Bjørn 1959- - Knokkeldans
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202555078

 

Sandviken 

200 Religion

Ravnå, Per-Bjarne 1962- - Jesus fra Nasaret : Guds sønn eller mislykket profet?
Dreyers forl, 2017, ISBN: 9788282654159. Klassifikasjon: 232.908

Danmark-Norge - Kirkeordinansen av 1537
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202548490. Klassifikasjon: 262.984148

Lydholm, Gudrun Maria - “Save souls, grow saints and serve suffering humanity“ : the development towards registration as a faith community in the Salvation Army in Norway with focus on the period 1957-2005
Faculty of Theology University of Oslo, 2015 Klassifikasjon: 287.9609481

300 Samfunnsvitenskap

Norge - Skolelovsamlingen ...
Cappelen Damm Akademisk, 2016, ISBN: 9788202534134. Klassifikasjon: 344.07

Norge - Skolelovsamlingen 2017-2018
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202567057. Klassifikasjon: 344.07

Busch, Tor 1945- - Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner                                  Fagbokforl, 2012, ISBN 9788245013511. Klassifikasjon: 352.3

Kjellevold, Alice 1951- - Retten til individuell plan og koordinator                          Fagbokforl, 2013, ISBN 9788245014228. Klassifikasjon: 362.1

Glosvik, Øyvind 1958- - Rektorrollen : om å skape ledelse i skolefellesskap                Cappelen Damm akademisk, 2014, ISBN 9788202395209. Klassifikasjon: 371.2

Vedøy, Gunn 1970- - Ledelse i og av flerkulturelle skoler                                  Universitetsforl, 2017, ISBN 9788215020037. Klassifikasjon: 371.207

Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner : tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever!                                                                                                           Universitetsforl, 2015, ISBN 9788205473669. Klassifikasjon: 371.394

Gotvassli, Kjell-Åge 1952- - Boka om ledelse i barnehagen                               Universitetsforl, 2013, ISBN 9788215021157. Klassifikasjon: 372.21

Højskolepædagogik : en fortælling om livsoplysning i praksis
Klim, 2015, ISBN: 9788771296877. Klassifikasjon: 378.001

500 Naturvitenskap

Sann opplysning? : naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202566265. Klassifikasjon: 509.48

650 Ledelse

Arnulf, Jan Kjetil 1960- - Hva er ledelse                                                                    Universitetsforl, 2012, ISBN 9788215005522. Klassifikasjon: 658.4

Martinsen, Øyvind M. 1957- - Perspektiver på ledelse                                                    Gyldendal akademisk, 2015, ISBN 9788205481107. Klassifikasjon: 658.4

Lærebøker

Hove, Olav 1973- - Store spørsmål 10 : kristendom, religion, livssyn og etikk
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203400346.

 

Avhandlinger

Bjordal, Marianne Kim - Lærer-elev-relasjonens betydning for elevers motivasjon for læring : i hvilken grad opplever elever og studenter at deres relasjon til lærer påvirker deres motivasjon for læring, og har kjønn og alder noen betydning i denne sammenhengen?
NLA Høgskolen, 2017. Plassering: M.avh. B

Elde, Halvor - Meiningsfulle faktorar i verdibasert leiing
NLA Høgskolen, 2017. Plassering: M.avh. E

Haugen, Vera Hordnes - “Hvis den blir brukt på riktig måte, er den et viktig verktøy“ : en kvalitativ studie av et utvalg læreres begrunnelser for og erfaringer med fredagstesten i grunnskolen
NLA Høgskolen, 2017. Plassering: M.avh. H

Haugen, Ragnhild 1989- - Fra RLE til KRLE : hvilke prioriteringer og hensyn ble tatt da RLE faget ble endret til KRLE i 2015, og hvordan har lærere oppfattet endringen?
NLA Høgskolen, 2017. Plassering: M.avh. H

Hjelle, Marita - Minoritetselevers språkopplæring i lys av kapabilitetstilnærmingen : en kvalitativ innholdsanalyse av Kunnskapsløftet
NLA Høgskolen, 2017. Plassering: M.avh. H

Øvretveit, Karoline - “Dei slit jo litt med språket, men det går greitt på kjøkenet“ : mat og helselærarar og -studentar si forståing av arbeidet med inkludering av alle elevar i faget i den fleirkulturelle skulen
NLA Høgskolen, 2017. Plassering. M.avh. Ø

 

 Staffeldtsgate

000 Informatikk

Helbæk, Morten 1961- - Bli bedre i Excel
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215028439. Klassifikasjon: 005.54

170 Etikk

Kvalnes, Øyvind 1963- - Se gorillaen! : etikk i arbeid
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215029122. Klassifikasjon: 174

200 Religion

Horsfjord, Vebjørn L. 1970- - Religion i praksis
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215029368. Klassifikasjon: 204.4

Jones, Paul S. 1969- - Singing and making music : issues in church music today /
P&R Pub, cop. 2006., ISBN: 9780875526171. Klassifikasjon: 264.2

Music, David W. - Instruments in church : a collection of source documents
Scarecrow Press, 1998, ISBN: 0810835959. Klassifikasjon: 264.2

 

300 Samfunnsvitenskap

Religion og ungdom
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215029375. Klassifikasjon: 306.6

Parkin, Michael - Microeconomics /
Pearson, [2016], ISBN: 129209463X. Klassifikasjon: 338.5

Perloff, Jeffrey M. - Microeconomics /
Pearson Education, [2016], ISBN: 1292056533. Klassifikasjon: 338.5

400 Språk

New Oxford Rhyming dictionary.
Oxford University Press, 2013., ISBN: 9780199674220. Klassifikasjon: 423.1

650 Ledelse

Kaplan, Robert S. - Strategy maps : converting intangible assets into tangible outcomes
Harvard Business School Press, c2004, ISBN: 1591391342. Klassifikasjon: 658.4012

Kaplan, Robert S. - The execution premium : linking strategy to operations for competitive advantage
Harvard Business Press, c2008, ISBN: 9781422121160. Klassifikasjon: 658.4012

Spurkeland, Jan 1941- - Relasjonsledelse                                                             Universitetsforl, cop. 2017, ISBN 9788215029276. Klassifikasjon: 658.45

Andreassen, Marit - Retail design : den fysiske butikken som markedsføringskanal
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202534509. Klassifikasjon: 658.87

780 Musikk

Niles, Richard. - The invisible artist : arrangers in popular music (1950-2000)
Niles Smiles Music, 2014, ISBN: 9781495383465. Klassifikasjon: 781.64137

New songs of celebration render : congregational song in the twenty-first century /
GIA Publications, cop. 2013, ISBN: 9781579999858. Klassifikasjon: 782.27