- Det er i leken barn lærer

At lek handler om læring er viktig for Elin Thoresen. I sin doktorgrad har hun sett på hvordan barnehagelærere kan være deltakere i leken, både for å forsterke læringsprosessene, og hvordan leken kan ødelegges dersom de voksne ikke anerkjenner den.

- Når de voksne er til stede for barna, både mentalt, fysisk og emosjonelt, kan man skape gode relasjoner, påpeker Elin Thoresen, og legger til:

- Og eksempelvis er det gjerne de voksne som sitter i sandkassen med barna som er til stede på den måten.

Elin Thoresen er ansatt ved dramaseksjonen ved NLA Høgskolen, og i april disputerte hun med sin doktorgrad med tittelen Kindergarten teachers as mediators in sociodramatic play interaction - A study of how kindergarten teachers function as mediators in sociodramatic play interaction with children aged four and five. Hun har altså sett på lek i barnehagen, og hvordan barnehagelærere kan virke inn på den.

Samspill i lek

Det betyr absolutt ikke at Thoresen mener at pedagoger skal legge alt inn på å gjøre leken til en læringsarena på de voksnes premisser. Hun er tvert imot svært opptatt av at lek er viktig i seg selv, at lek er læring i seg selv – og at barnehagelærerne må anerkjenne leken og hvordan barna uttrykker leken.

Mediering, et viktig begrep i doktoravhandlingen, er et begrep fra en russisk pedagog ved navn Vygotzky. Han har preget hvordan norske barnehager tenker i forhold til samspill og voksenroller i lek. Det handler om hvordan voksne med sine spørsmål, ytringer, kroppsuttrykk – hele seg – bidrar i leken og påvirker den.

- Hvis pedagogen har for mange agendaer kan det ødelegge leken. Så voksne må være bevisste, påpeker Thoresen.

Lekende voksne

I nesten fire måneder gjorde Thoresen feltarbeid der hun fulgte ansatte i barnehager.

- Det jeg så var barna trekkes til de voksne som er mer lekende i sin væremåte. Barna vil gjerne leke med de voksenpersonene. Da er det viktig at de voksne ivaretar og respekterer det barna vil at de voksne skal være for dem i leken.

Å øve på å leke

For studentene ved barnehagelærerutdanningen ved NLAs studiested på Breistein i Bergen er et av målene for Thoresen at leken skal bli en del av ryggraden.

- Vi gir studentene grunnleggende ferdigheter slik at de skal tørre å gå inn i leken når de kommer ut i barnehagen. Det er mulig å lære seg å leke igjen. Den beste egenskapen som barnehagelærer er å kunne improvisere, og det er det leken handler om. Det kan man øve seg til å bli god på.

Hun påpeker at det er i leken barn lærer, både språk, sosiale ferdigheter og samspill.

- Det kan den voksne forsterke. Men det må gjøres med kløkt, og innenfor lekens rammer. Lek handler om læring. Så hvis du hører at barnet ditt «bare» har lekt i barnehagen – så takk de voksne, avslutter hun.