Nytt verktøy

Biblioteket tilbyr nå Retrievers analyseverktøy. Her kan du hente ut statistikk fra det norske mediebildet i ulikt format.

Du kan for eksempel undersøke hvor mange ganger et begrep eller et navn har blitt nevnt over tid i trykte og webbaserte kilder, fordelt på publiseringsår, kilde, medietype, geografi, og så videre.

Analysene kan enkelt eksporteres og lagres til eget bruk. Du finner verktøyet som en egen fane øverst på Ateksts startside.