Kurses for å mestre kirkemusikk i endring

NLA Høgskolen og Norges Musikkhøgskole har samarbeidet om å utvikle et videreutdanningskurs i rytmisk kirkemusikk som gikk av stabelen for første gang i høst.

Tradisjonell kirkemusikkutdanning ivaretar nemlig ikke behovet for både den rytmisk og klassisk musikkompetansen kantorer møter på i dagens arbeidsliv. Dette ønsker flere å gjøre noe med.

Spørsmål om opplæring i rytmisk pianospill og samspill for kantorer har dukket opp i flere anledninger for Ole Kristian Kogstad, og stadig flere stillingsutlysninger ønsker både klassisk og rytmisk kompetanse.  Og akkurat dette bekrefter det vi har påpekt lenge; tradisjonell kirkemusikk er i forandring, men kirkemusikkutdanningen utvikler seg ikke i samme tempo. I dette spennet der man må være tro til kravene som stilles til utdanningen og være endringsvillige basert på observasjoner gjort av de musikalske behovene i kirkene i dag, kan være utfordrende. Dette har flere ønsket å gjøre noe med. Og nå, på oppdrag fra Fagutvalg for kirkemusikk i KA, samarbeider NLA Høgskolen og Norges Musikkhøgskole om videreutdanningskurs i rytmisk kirkemusikk. Første kurs hadde oppstart i september.

Responsen har vært enorm

Kogstad er over seg av begeistring, for responsen på videreutdanningskurset har gått over all forventning. Det har vært stor pågang med påmelding, som har resultert i at folk har stått på venteliste for å få delta.

- Det er et synlig behov for slike kurs. Det har det vært lenge. Men det er helt utenom det vanlige med venteliste på denne typen kurs, og det sier jo sitt, forklarer Kogstad.

Deltakerne kommer fra omtrent hele Norge og deltar på kurset som var fordelt utover fire dager totalt – to dager i september og to dager i november. Tanken med en slik inndeling har vært at man skal få bedre mulighet til å jobbe med fagstoffet mellom de to bolkene i kurset.

Praktisk tilnærming

Kogstad påpeker at kurset har hatt til hensikt å være «hands-on» og ha en praktisk verdi for deltakerne.

- Programmet er satt opp slik at vi går gjennom besifringslære og rytmetrening, der vi kobler rytmiske sjangre til forskjellige salmer for å vise hvordan disse kan gjøres i en rytmisk form med både piano og orgel, sier Kogstad.

Det skortet heller ikke på dyktige musikere til å holde undervisningen, bl.a. Wetle Holte (NLA), Peter Sandwall (NLA), Jens Andreas Kleiven (Bl.a. NLA), Karin Nelson (NMH), Eyolf Dale (NMH), Bjørn Andor Drage (UIT). Komiteen som har planlagt kurset har bestått av tre representanter fra NMH, en fra FUM og to fra NLA Høgskolen, og det er vår egen John Børge Askeland, som i stor grad har ledet utviklingen av den faglige strukturen på kurset i et svært godt samarbeid med resten av komiteen. Og deltakerne? Jo, de poengterer at etterutdanningskurset har vært godt lagt opp og den praktiske tilnærmingen har vært verdifull.

- Det blir nok flere av denne typen videreutdanningskurs, poengterer Kogstad fornøyd.