Studentutveksling mellom Norge og Nederland

Nylig hadde NLA Høgskolen besøk av lærere og studenter fra Driestar Christian University i Nederland. NLA og Driestar har et samarbeid som blant annet innbefatter studentutveksling.

Ellen Merethe Haug, førsteamanuensis i idrett ved NLA og Geerten Zwemer, høgskole-lektor i idrett ved Driestar, hadde ansvaret for undervisningsopplegget i uken som Driestar var på besøk på campus Breistein. Studentene fikk blant annet en presentasjon i aktiv læring, der noe av bakteppet var at fysisk aktiv læring har større plass i norsk skole enn i nederlandsk skole.

Studentene Gerriëtte de Vreem, Tjitske de Graaf og Ole-Jørgen Haram er på vei til sin siste forelesning denne onsdagen. Haram studerer tredje året grunnskole-lærerstudiet på Breistein, de Vreem og de Graaf studerer begge fjerde året på grunnskolelærer-studiet på Driestar College. Alle tre er nylig ferdig med et felles gruppeprosjekt.

— Å komme til Norge er å oppleve og se noe helt nytt. Jeg har blitt mer bevisst på å tenke over hvorfor gjør jeg noe, og på hvilken måte jeg gjør det, forteller Gerriëtte de Vreem.

— Og så kommer du deg ut av komfortsonen din, smiler Tjitske de Graaf.

— Du må snakke med andre studenter som du ikke kjenner, på et annet språk, og det kan av og til være utfordrende.

Relasjoner til elevene

Studentene er enige om at det er mange likheter mellom norsk og nederlandsk skole.

— Men jeg har oppdaget at den er en forskjell. Og det er frihet. De nederlandske lærerne er strenge og jeg tror de fokuserer mye på at barna skal ha høy konsentrasjon og det må være ro i klasserommet. Når vi besøkte en norsk barneskole så registrerte jeg at barna snakket sammen, og læreren tillot det. I Nederland må barna rekke opp hånden før de får lov til å si noe, forteller de Vreem.

— Det er også forskjellig struktur på undervisningen. Elevene har to pauser hver dag. Lunsjpausen er på over en time og da er det mange barn som går hjem for å spise. I Nederland er det flere mødre som er hjemme og ikke i arbeid, slik som de fleste er i Norge, mener de Graaf. 

— Om morgenen bruker læreren de første 40-45 minuttene på å prate med elevene og høre hva de har gjort dagen før. Dette gjør læreren for å bygge relasjoner til elevene. Da får læreren et godt innblikk i den enkelte eleven sitt liv og hvordan de har det, understreker de Vreem.

Aktiv læring som stimulerer til økt læring

Studentene formidler at de har lært mye nyttig denne uken de har hatt sammen i Norge.

— Å lære at det er forskjellig måte å gjøre ting på, sitter jeg igjen med som noe av det viktigste jeg har lært denne uken, sier Haram. De Vreem nikker samtykkende, det samme gjør de Graaf.

— Jeg syns også presentasjonen vi fikk om aktiv læring var veldig nyttig. Den fikk meg til å reflektere over hvordan aktiviteten er i min klasse. Det er fascinerende å vite at hjernen til barn fungerer bedre når de blir stimulert med en aktivitet, før selve læringen starter. Det var spennende, avslutter de Vreem.

NLA Høgskolen og Driestar Christian University inngikk i 2017 en ERASMUS+ avtale i 2017. Studentutveksling er en del av det 2-årige prosjektet PRISM “Programme for Improving Student Mobility”. Prosjektet har fått midler gjennom NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education), som støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom grunnskolelærer-utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Prosjektleder hos NLA Høgskolen er Ruth Hol Mjanger.