Biblioteksnyheter februar

Boken "Hver tid teller" handler om hvordan kirken kan utruste til en slitesterk hverdagstro hos barn og unge. Den er en av de nye bøkene som kom til biblioteket i februar.

Biblioteket på Breistein

948.1 Norsk historie

Bomann-Larsen, Tor 1951- - Haakon & Maud
Cappelen Damm, 2016, ISBN: 9788202452643

Johnsen, Lars West 1972- - Kongens flukt : de dramatiske dagene 9. april - 7. juni 1940
Kagge, cop. 2016, ISBN: 9788248918707

Skjønnlitteratur

Hansen, Erik Fosnes 1965- - Et hummerliv : roman
Cappelen Damm, 2016, ISBN: 9788202425036

Knausgård, Karl Ove 1968- - Om sommeren
Oktober, 2016, ISBN: 9788249516506

Shakar, Zeshan 1982- - Tante Ulrikkes vei : roman
Gyldendal, 2018, ISBN: 9788205512146

Barnebøker

Asplund, Mathias Nyhagen 1988- - Der ingen finn oss
Cappelen Damm, 2018, ISBN: 9788202570330

Jansson, Tove 1914-2001 - Sommerboken
Heinesen, cop. 2012, ISBN: 9788281770249

Bildebøker

Barnett, Mac - Trekant
Mangschou, cop. 2018, ISBN: 9788282381765

Beckman, Kaj - Lisen får ikke sove
Aschehoug, 2012, ISBN: 9788203254529

DVD

the Code : a mathematical treasure hunt
Open University Worldwide/BBC, c2011

 

Biblioteket i Sandviken

150 Psykologi

Isaksen, Jørn 1969- - Innføring i atferdsanalyse
Universitetsforl, cop. 2018, ISBN: 9788215030371

200 Religion

Eikrem, Asle 1978- - God as sacrificial love : a systematic exploration of a controversial notion /
Bloomsbury, 2018., ISBN: 9780567678645

Johannesen, Linda Andernach 1967- - Hver tid teller : når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge
Luther, 2018, ISBN: 9788253148670

The English reference Qur’an translation : the first translation of the Qur’an from the original Arabic into modern English with references to the Tawrah, Zabur, and Injil
The Reference Qur’an Council, 2017

300 Samfunnsvitenskap

Introduksjon til samfunnsvitenskapene
Universitetsforl, cop. 2018, ISBN: 9788215029665

Kversøy, Kjartan Skogly 1968- - Samarbeid og konflikt : to sider av samme sak : SØT-modellen
Fagbokforl, cop. 2018, ISBN: 978824502354

Larsen, Ann Kristin 1966- - En enklere metode : veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
Fagbokforl, 2017, ISBN: 9788245022957

Mediepedagogikk og mediekompetanse : danning og læring i en ny mediekultur
Fagbokforl, cop. 2018, ISBN: 9788245020731

Nordbakken, Lars Peder 1957- - Liberale tenkere for vår tid : en introduksjon til Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Trygve J. B. Hoff, Milton Friedman, Karl Popper, Ralf Dahrendorf og Amartya Sen
Civita, cop. 2017, ISBN: 9788292581773

Odden, Gunhild 1981- - Internasjonal migrasjon : en samfunnsvitenskapelig innføring
Fagbokforl, cop. 2018, ISBN: 9788245019568

Schwebs, Ture 1950- - Media i samfunnet
Samlaget, cop. 2017, ISBN: 9788252194845

344 Utdanningsrett

Astrid M. Svele (red.) - Juss for skoleledere
Universitetsforl, cop. 2018, ISBN: 9788215028187

362 Sosiale problemer

Nordhaug, Inge 1950- - Kva ser vi - kva gjer vi? : omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep : skulen og barnehagen sine oppgåver
Fagbokforl, c2018, ISBN: 9788245020106

370 Spesialpedagogikk

Korsgaard, Ove - Pædagogikkens idehistorie
Aarhus Universitetsforlag, cop. 2017, ISBN: 9788779347069

Smith, David I. - John Amos Comenius : a visionary reformer of schools
Classical Academic Press, cop. 2017, ISBN: 9781600513169

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?
Fagbokforl, cop. 2018, ISBN: 9788245022599

Robinson, Viviane - Færre endringer - mer utvilking
Cappelen Damm akademisk, 2018, ISBN: 9788202580360

Quaglia, Russell J. - Rektors stemme : lytt, lær og ta ledelsen
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202556709

650 Ledelse

Semundseth, Rune 1966- - Medarbeidersamtalen 2.0 : fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler
Fagbokforl, cop. 2018, ISBN: 9788245023152

808 Litterær komposisjon

Michalsen, Bård Borch 1958- - Skriv bedre : håndboka for deg som vil skrive så jobben blir gjort
Spartacus, cop. 2017, ISBN: 9788243010963

Avhandlinger

Aase, Eli - “Det en tenker om andre, påvirker måten en opptrer på“ : en litteraturstudie av hvilke faktorer som fremheves som kjennetegn på god rådgivning til foreldre : med fokus på rådgivningssamtalen i PPT
NLA Høgskolen, 2017

Bauer, Joanna - The consequence of the servant’s suffering for the relationship between God and the others in Isaiah 53
NLA Høgskolen, 2017

 

Biblioteket i Staffeldtsgate

370 Spesialpedagogikk

Skrøvset, Siw 1960- - Lærerens relasjonsarbeid : perspektiver, verktøy og caser
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202555184

781 Innspilling av musikk

Felton, David - The secrets of dance music production
Attack Magazine, 2017, ISBN: 9780956446039

Senior, Mike - Recording secrets for the small studio /
Focal Press, 2015., ISBN: 9780415716703

782 Låtskriving

Arend, Paul den - Complete songwriting manual : a comprehensive songwriting guide for beginners and professionals
VandiDesign, cop. 2014, ISBN: 1514758539

Oliver, Brian - How [not] to write a hit song! : 101 common mistakes to avoid if you want songwriting success
sn, cop. 2013, ISBN: 1492836826

Pattison, Pat - Song-writing without boundaries : lyric writing exercises for finding your voice /
Writer’s Digest, cop. 2011., ISBN: 1599632977