NLA-professor mener Bjerkes Instagramkonto er vulgær

Paul Otto Brunstad, professor i pedagogikk, reagerer sterkt på konsernsjefen i DnB sin bruk av sosiale medier via Instagramkontoen @RuneErKul. - Oj, oj, sier  han når Arbeidsnytt viser ham kontoen.

- Dette ser ut som en evig guttetur for en mann som ikke helt har tatt innover seg noen viktige aspekter ved lederrollen. Kanskje Rune Bjerke forsøker å være folkelig her, men uten bevissthet om tvetydigheten som folkeligheten rommer. Fra latin har vi ordet vulgær som betyr folkelig, men som i norsk språk uttrykker en folkelighet som er platt, upassende og umusikalsk, sier Paul Otto Brunstad til den nye nettavisen Arbeidsnytt.  

Arbeidsnytt har tidligere skrevet en sak om at Rune Bjerkes Instagram konto er håpløs og uverdig. Kontoen viser konsernsjefen i både private og jobbrelaterte settinger og det er mange selfies. 

Paul Otto Brunstad er professor i pedagogikk ved NLA Høgskolen og har skrevet bøkene Klokt lederskap, mellom dyder og dødssynder og Beslutningsvegring, et ledelsesproblem. Han reagerer sterkt på måten konsernsjefen uttrykker seg på den sosiale bildedelingsplattformen. 

- Makt slører blikket og dømmekraften, sier Brunstad. – Dermed begynner makten direkte å tære på de holdningene og prinsippene som gav personen en maktposisjonen i utgangspunktet. Slik kan Rune Bjerkes instagramkonto være et forvarsel om at hans egen maktbase er i ferd med å erodere, ikke som følge av ytre årsaker, men indre, uttaler han til Arbeidsnytt. 

Direktør for media og marketing i DnB, Thomas Midteide, har skrevet et tilsvar og mener Brunstads påstander er eksotiske.