NLA-studenter opplever god oppfølging

NLA-studenter mer tilfreds med forholdet til lærerne sine enn gjennomsnitts-studenten i Norge.

Resultatene fra Studiebarometeret er klare. For NLA Høgskolen er det enkelte punkter som peker seg ut – og det er spesielt knyttet til den oppfølgingen studentene får fra sine forelesere.

Studentene er blant annet blitt spurt om

  • Hvor tilfreds er du med miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet
  • Hvor tilfreds er du med antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid
  • Hvor tilfreds er du med den faglige veiledningen

Over snittet

På alle spørsmålene er studentene blitt bedt om å gi en tilbakemelding på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv. Og på punktene over ser vi at NLA Høgskolen skiller seg ut. På alle tre punktene er NLA-studenter mer tilfreds enn gjennomsnittstudenten i Norge.

Norske studenter gir i snitt en score på 3,6 i tilfredshet med miljøet mellom studenter og vitenskapelig ansatte på studieprogrammet. Her ligger NLA Høgskolens score på 0,4 over snittet.
På de to andre punktene er NLA Høgskolens score 0,3 over snittet.

Forbedringspotensiale

Enkelte ting ser vi også at studentene våre ikke er like fornøyde med. Blant annet er det noe mindre tilfredshet med lokaler og bibliotek på NLA Høgskolen enn gjennomsnittet for studenter i Norge tilsier. Dette er NLA Høgskolen i prosesser for å utbedre. I Bergen skal NLA Høgskolen flytte til Kanalveien på Minde om noen år, og da vil både lokaler og bibliotek bli nytt. Også i Oslo er NLA Høgskolen i en prosess for å se på mulige nye lokaliteter.

 

Her er institusjonsrapporten for NLA Høgskolen

Her er en rapport fra Nokut med sentrale tall

Her kan du lese mer i Studiebarometeret